نام فارسی Farsi names

 

اسم پسر فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ذ"

نام فارسی اصیل پسر که با ذ شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

اسم پسر با ذ

اسامی عربی پسرانه ایرانی شروع شونده با ذال:

ردیف نام ایرانی  معنی اسم
1 ذبیح  قربانی (عمولا در راه خدا)
2 ذبیح الله   آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل (ع)
3 ذکا   خورشید
4 ذوالفقار   نام شمشیر امام علی (ع)
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما