نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ض"

نام فارسی اصیل که با ض شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

اسم پسر با ض

اسامی پسرانه ایرانی شروع شونده با ضاد:

ردیف نام ایرانی  معنی اسم
1 ضحاک   در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند.
2 ضرغام   شیر درنده، پهلوان، دلاور
3 ضیا   نور، روشنی
4 ضیاءالدین   نور خدا
5 ضیافت   مهمانی
6 ضیغم  شیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر

www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما