نام پارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ظ"

نام فارسی اصیل که با ظ شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

اسم با ظ

اسامی پسرانه ظا که ریشه عربی دارند:

ردیف نام ایرانی  معنی اسم
1 ظافر   ظفریابنده، پیروزی یابنده
2 ظفر   پیروزی، نصرت
3 ظفرداد   ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل
4 ظهور   پدیدار شدن، آشکار شدن
5 ظهیر   پشتیبان، یاور، ظهیرالدین
6 ظهیرالدین   یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما