نام اصیل فارسی

 

اسم پسر فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ث"

اسم پسرانه با ث

نام فارسی اصیل پسر که با ث شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

اسامی عربی پسرانه ایرانی شروع شونده با ث:

ردیف نام ایرانی  معنی اسم
1 ثاقب   روشن، فروزان
2 ثامر   میوه دهنده، ثمردهنده
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما