نام اصیل فارسی

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ص"

نام فارسی اصیل که با ص شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد. حرف "ص" حرفی از ریشه زبانی عربی است.

اسامی غیر پارسی پسرانه ایرانی شروع شونده با حرف صاد:

ردیف اسم ریشه نام   معنی اسم
1 صائب عربی  راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)
2 صائم عربی   روزه گیر، روزه دار
3 صائن عربی   محافظ، نگاه دارنده
4 صائن الدین عربی   آن که حافظ و نگهدارنده دین است
5 صابر عربی   صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن ششم، ادیب صابر
6 صاحب عربی   دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار
7 صادق عربی   راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیان
8 صارم عربی   شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور
9 صاعد عربی   بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای عرب باستان
10 صالح عربی   شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود
11 صانع عربی  آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نیز صانع می باشد
12 صایب عربی   صائب،راست و درست، رسا، رساننده
13 صاین عربی   صائن، محافظ، نگاه دارنده
14 صباح عربی   بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع)
15 صبار عربی   بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند
16 صدر عربی  بالاترین ، اعلاترین در هر چیز
17 صدرا عربی,فارسی  مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارسی) - بالا برنده،ارج دهنده،نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا
18 صدرالدین عربی   دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین
19 صدران فارسی,عربی   صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان
20 صدوق عربی   راستگو، صدیق، دوست. اسم ایرانی
21 صدیده آشوری   مهم
22 صدیق عربی   بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوسف(ع) پسر یعقوب(ع)
23 صدیقا عبری   نام آخرین تن از سلسله یهود
24 صفا عربی   یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی،نام کوهی در مکه
25 صفار عربی   رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب پسر لیث است
26 صفاعلی عربی   آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدوله مؤسس "انجمن اخوت" در دوره ناصرالدین شاه
27 صفدر عربی,فارسی   صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از القاب علی(ع
28 صفر عربی   نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه
29 صفی عربی  خالص، یگانه، یکتا، برگزیده، صاف، پاک و روشن، نام شاعر و نویسنده و واعظ ایرانی قرن هشت و نه هجری
30 صفی الدین عربی   برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین اردبیلی
31 صفی الله عربی   برگزیده خداوند، لقب آدم(ع)
32 صفیعلی عربی   برگزیده علی(ع)
33 صلات عربی   دعای بنده به سوی خداوند ، نماز
34 صلاح عربی  خیر و نیکی
35 صلاح الدین عربی   موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم که از مریدان مولانا بود
36 صمد عربی   بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسنی
37 صمدالله عربی   خداوند بی نیاز
38 صمصام عربی   شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان
39 صمیم عربی   صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی
40 صنعان عربی   طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ که هفتاد مرید داشت
41 صنم بر عربی,فارسی   صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش)
42 صیاد عربی   شکارچی
43 صیام عربی  روزه داشتن
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما