نام اصیل فارسی

اسم پسر فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "چ"

اسم پسر فارسی با حرف چ

طبق نظر مشاوره اسم نام فارسی، اسامی با حرف چ خیلی مطبوع از دید پدر مادرها نیستند. دلیلش هم تلفظ حرف چ هست که برخی معتقدند مشکل است. اگرچه تمامی نام های با حرف چ و یا نام های دارای حرف چ ایرانی هستند و غیر عربی. چون در زبان عربی حرف "چ" وجود ندارد.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 چابک   چالاک‎، زیبا و ظریف، زیباروی
2 چاکان   نام روستایی در نزدیکی لاهیجان
4 چکاد   بالای کوه، قله
5 چنگش   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاقان چین
6 چوبینه   نامی فارسی لقب بهرام سردار دوره ساسانی
7 چهربرزین   دارنده نژاد برتر اسم ایرانی
8 چیلان   عناب
www.NameFarsi.com

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما