انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم دختر فارسی شروع شونده با "ک"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 کاشین   نام مکانی در شمال ایلام
2 کامه  هدف، مراد، خواهش، خواسته، آرزو
3 کامیشا  خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته شادکام
4 کاناز   چوب ریشه خوشه خرما
5 کانی   (فارسی,کردی) چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط است.
6 کتایون  کسایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی
7 کرا   نام همسر مولانا جلال الدین بلخی
8 کرانه   ساحل، کنار، سو، جهت
9 کرشمه   ناز، عشوه، غمزه
10 کسایون  کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی
11 کشم   نام دختر فرهاد پادشاه اشکانی
12 کشور   سرزمینی دارای مرزهای مشخص Farsi names
13 کلاله   بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها، و تولید میوه است، زلف، کاکل
14 کمانه  منسوب به کمان
15 کمند  دام، کنایه از گیسو
16 کوشانه  مونث کوشان، دختر ساعی، بانوی تلاشکر نام اصیل ایرانی
17 کوشک   قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
18 کوهینه   پونه
19 کهربا   نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جذب کنندگی دارد.
20 کهسار   کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است.
21 کی آفرید   مرکب از کی (پادشاه) + آفرید (آفریده)
22 کی آفرین   آفریننده پادشاه
23 کی بانو   بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند.
24 کی دخت   دختر پادشاه  اسم دختر
25 کیادخت   دختر پادشاه
26 کیارا  اندوه و ملالت ، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
27 کیان بانو   ملکه
28 کیاندخت   دختری از نسل شاهان
29 کیانه   منسوب به کیان، پادشاهی
30 کیمیا   اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون  نام زیبای دخترانه
31 کیناز  به کسر کاف ، موجب تفاخر پادشاه ، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
32 کیوان دخت   مرکب از کیوان (نام ستاره ای) + دخت (دختر)
33 کیهان دخت   مرکب از کیهان (دنیا) + دخت (دختر)
34 کیهانه   کیهان، جهان، دنیا، گیتی
www.NameFarsi.com


مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی که با ک شروع می شوند.

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما