نام فارسی Farsi names

 

اسم پسر

نام پسر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ن شروع می شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 نادر عربی   کمیاب، بی همتا، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه
2 نادعلی عربی   علی را بخوان، نام دعایی
3 نادین سنسکریت، فارسی   پویا و پرتحرک، جاری، الهه رودخانه
4 نادینوس آشوری   شاه بابل
5 ناصح الدین عربی   پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین
6 ناصر عربی   نصرت دهنده، کمک کننده، یاری کننده
7 ناصرالدین عربی  یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار
8 ناضر عربی   شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
9 ناهیرا آشوری   روشنایی، نور
10 نایب عربی  آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، نماینده، جانشین، هریک از علمای دین که در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ولایت امور مسلمین بر عهده اوست، عنوان دولتی ودیوانی در دوره حکومت قاجار نام عربی پسر
11 نبوت عربی   رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان (توحید، معاد، نبوت)
12 نبی عربی   پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
13 نجات عربی   رهایی، خلاصی، آزادی
14 نجات الله عربی   آن که خدا او را نجات داده است.
15 نجف عربی   نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
16 نجم الدین عربی   آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی
17 نجیب عربی   شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
18 نجیب الدین عربی   اصیل و شریف در دین
19 ندیم عربی   همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
20 نشاط عربی   شادی، خوشی، سرزندگی
21 نصر عربی   یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
22 نصرالدین عربی   یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه ای
23 نصرالله عربی   یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه، نصرالله منشی
24 نصرت الله عربی   یاری خداوند اسم فارسی اصیل
25 نصیر عربی   یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
26 نصیرا عربی   نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
27 نصیرالدین عربی   یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
28 نضیر عربی   شاداب، سرسبز
29 نظام عربی  مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
30 نظام الدین عربی   موجب نظم و انظباط در دین
31 نظام الملک عربی   باعث نظم و سرزمین، نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
32 نظرعلی عربی   چشم و دیده علی (ع)
33 نعمان عربی   نام چندتن از پادشاهان حیره
34 نعمت عربی   آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
35 نعمت الله عربی   بخشش خداوند
36 نعیم عربی   نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت
37 نعیم الدین عربی   نعمت دین
38 نعیما عربی   نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
39 نقدعلی عربی   مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
40 نقی عربی   پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
41 نقی الدین عربی   برگزیده در دین
42 نوح عبری   معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
43 نورالدین عربی   روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
44 نورالله عربی   نور و روشنایی و فروغ خداوند
45 نویان اسم ترکی  امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
46 نهام نام عربی  آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین
47 نیسان سریانی  نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری
48 نیکاو اوستایی،پهلوی  مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
49 نیوان فارسی، کردی  مرد دلیر، شجاع، پهلوان
50 نیهاد اسم کردی  نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد،  ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده
www.NameFarsi.com

مشاهده نام های پسر فارسی که با ن شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما